با ما تماس بگیرید

شتاب دهنده شنوآ با بهره گیری از تخصص و با تمرکز بر تبلیغات، تجارت الکترونیکی و بازار و نیز با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری روی طرح های شما سرمایه گذاری می کند.​

ثبت نام منتورها

ثبت نام برای سرمایه گذاران

در خواست همکارای با شرکت ها

فرم مشاوره پروژه

برای همکاری به ما بپیوندید ؟